แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 41 ครั้ง

อบรม"เทคนิคการเลี้ยงปูนาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปูนา"

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดโครงการอบรม "เทคนิคการเลี้ยงปูนาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปูนา" ให้กับเกษตรกรในอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร