แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 20 ครั้ง

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำปุ๋ยหมักใบฉำฉาในวงตาข่ายและการทำน้ำหมักชีวภาพใบฉำฉา"