แชร์หน้านี้  
 

การเลี้ยง และการผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือนดิน

วันที่ :    22 ม.ค. 2563 - 22 ม.ค. 2563
รายละเอียด :   

คณะเทคโนโลยีการเกษร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเลี้ยง และการผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือนดิน" ในวันที่  22  มกราคม  2563 การเลี้ยง ณ บ้านแม่กวัะเหนือ ต.แม่กวัะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง

สถานที่ :    คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จัดโดย :    คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง