แชร์หน้านี้  
 

การตรวจวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน

วันที่ :    23 ม.ค. 2563 - 23 ม.ค. 2563
รายละเอียด :   

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การตรวจวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน" วันที่  23 มกราคม  2563 ณ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

สถานที่ :    คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จัดโดย :    คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง