แชร์หน้านี้  
 

การผลิตสารชีวภัณฑืควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชเพื่อเกษตรปลอดภัยในชุมชนท้องถิ่น

วันที่ :    23 ม.ค. 2563 - 23 ม.ค. 2563
รายละเอียด :   

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสารชีวภัณฑืควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชเพื่อเกษตรปลอดภัยในชุมชนท้องถิ่น" วันที่  23 มกราคม  2563 ณ บ้านหลวง หมู่ที่ 5 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

สถานที่ :    คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จัดโดย :    คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง