แชร์หน้านี้  
 

สานฝันวันก่อนลาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

วันที่ :    15 มี.ค. 2563 - 15 ก.พ. 2563
รายละเอียด :   

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะมีการจัดกิจกรรม สานฝันวันก่อนลาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ในวันที่  15  มีนาคม  2563 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สถานที่ :    คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จัดโดย :    คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง