แชร์หน้านี้  
 

เตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา

วันที่ :    4 มี.ค. 2563 - 4 มี.ค. 2563
รายละเอียด :   

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา ในวันที่  4  มีนาคม  2563 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สถานที่ :    คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จัดโดย :    คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง