แชร์หน้านี้  
 

โครงการศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร

วันที่ :    25 มี.ค. 2563 - 28 มี.ค. 2563
รายละเอียด :   

สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร ระหว่างวันที่  25  มีนาคม  2563 - 28  มีนาคม  2563 ณ จ.พระนครศรีอยุธยา - เพชรบุรี - ราชบุรี - กรุงเทพฯมหานคร

สถานที่ :    พระนครศรีอยุธยา - เพชรบุรี - ราชบุรี - กรุงเทพฯมหานคร
จัดโดย :    สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษต