แชร์หน้านี้  
 

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร

รายละเอียด :   
สถานที่ :    คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จัดโดย :    สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
วันที่ :    5 มิ.ย. 2567