ปฏิทินกิจกรรมสาขา
ผลงานวิจัยของ ผศ.ดรจำเนียร มีสำลี ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
21 พ.ค. 2567 | สำนักงานคณบดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินกับ ผศ.ดร.จำเนียร  มีสำลี อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่อง Efficacy of vermicompost derived from local organic wastes as nursery sub-strates for cabbage and chili seedlings ในวารสาร International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture 2024 ซึ่งเป็นวารสารที่จัดอยู่ในฐานวิชาการระดับนานาชาติ (1.00)

มหาวิทยาลัยฯชี้แจง ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
20 มี.ค. 2567 | สำนักงานคณบดี

เมื่อวันที่  11  มีนาคม  2567 นางสาวศศธร เครือนันตา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ชี้แจงประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ITA เ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้แก่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


การแข่งขันทักษะทางวิชาการและทางวิชาชีพการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9
13 ก.พ. 2567 | สำนักงานคณบดี

✨ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร ในงานเครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์  2567 

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน
12 ธ.ค. 2566 | สำนักงานคณบดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จังกิจกรรมยินดีกับบัณฑิต เพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ชาวเกษตร ทุกท่าน ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม  2566


ผู้ช่วยศาตราจารย์บุญส่ง ยืนยง ที่กรุณามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
10 พ.ย. 2566 | สำนักงานคณบดี

ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาตราจารย์บุญส่ง ยืนยง ที่กรุณามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา
 จำนวน 5 ทุนๆละ 5,000 บาท ทางคณะฯขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป. จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
06 ก.ค. 2566 | สำนักงานคณบดี

วันพฤหัสบดีที่ 6  กรกฎาคม 2566 นักศึกษาสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูเพื่อน้อมรำลึกพระคุณของครูอาจารย์ที่สั่งสอนอบรม ณ อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 64 คน