ปฏิทินกิจกรรมสาขา

06 ก.ค. 2566 - 06 ก.ค. 2566

กิจกรรมไหว้ครู

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จัดโดย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


.
qw   [14 ต.ค. 2566]   
q   [09 ก.ย. 2566]   
x   [09 ก.ย. 2566]   
d   [09 ก.ย. 2566]   
s   [09 ก.ย. 2566]   
a a   [09 ก.ย. 2566]   
ass   [27 ก.ค. 2566]   
zz   [27 ก.ค. 2566]   
cx   [27 ก.ค. 2566]   
zx   [27 ก.ค. 2566]   
ds   [27 ก.ค. 2566]   
zz   [27 ก.ค. 2566]   
aa   [27 ก.ค. 2566]   
zz   [27 ก.ค. 2566]   
cxz   [27 ก.ค. 2566]   
asd   [27 ก.ค. 2566]   
artvin escort" target="ShowNews" style="font-weight: normal;color: #000000;font-size: 12px;"> q q  [27 ก.ค. 2566]   
dd   [27 ก.ค. 2566]   
aa   [27 ก.ค. 2566]   
bartın escort" target="ShowNews" style="font-weight: normal;color: #000000;font-size: 12px;"> as   [27 ก.ค. 2566]   
ds   [27 ก.ค. 2566]   
as   [27 ก.ค. 2566]   
ds   [27 ก.ค. 2566]   
aa   [27 ก.ค. 2566]   
dsa   [27 ก.ค. 2566]   
asd   [27 ก.ค. 2566]   
as   [27 ก.ค. 2566]   
sd   [27 ก.ค. 2566]   
sd   [27 ก.ค. 2566]   
ds   [27 ก.ค. 2566]   
ds   [27 ก.ค. 2566]   
ds   [27 ก.ค. 2566]   
qq   [27 ก.ค. 2566]   
ss   [27 ก.ค. 2566]   
as   [27 ก.ค. 2566]   
elazığ escort" target="ShowNews" style="font-weight: normal;color: #000000;font-size: 12px;"> ss   [27 ก.ค. 2566]   
as   [27 ก.ค. 2566]   
ds   [27 ก.ค. 2566]   
zx   [27 ก.ค. 2566]   
zx   [27 ก.ค. 2566]   
ds   [27 ก.ค. 2566]   
aa   [27 ก.ค. 2566]   
ds   [27 ก.ค. 2566]   
as   [27 ก.ค. 2566]   
zx   [27 ก.ค. 2566]   
ds   [27 ก.ค. 2566]   
as   [27 ก.ค. 2566]   
ew   [27 ก.ค. 2566]   
qw   [27 ก.ค. 2566]   
as   [27 ก.ค. 2566]   
sd   [27 ก.ค. 2566]   
sd   [27 ก.ค. 2566]   
sd   [27 ก.ค. 2566]   
xc   [27 ก.ค. 2566]   
ds   [27 ก.ค. 2566]   
q   [27 ก.ค. 2566]   
x   [27 ก.ค. 2566]   
z   [27 ก.ค. 2566]   
zxc   [27 ก.ค. 2566]   
qwe   [27 ก.ค. 2566]   
sa   [27 ก.ค. 2566]   
asd   [27 ก.ค. 2566]   
dss   [27 ก.ค. 2566]   
q   [27 ก.ค. 2566]   
ds   [27 ก.ค. 2566]   
ss   [27 ก.ค. 2566]   
c   [27 ก.ค. 2566]   
e   [27 ก.ค. 2566]   
x   [27 ก.ค. 2566]   
a   [27 ก.ค. 2566]   
ds   [27 ก.ค. 2566]   
a   [27 ก.ค. 2566]   
q   [27 ก.ค. 2566]   
e   [27 ก.ค. 2566]   
x   [27 ก.ค. 2566]   
z v   [27 ก.ค. 2566]   
e   [27 ก.ค. 2566]   
c   [27 ก.ค. 2566]   
d   [27 ก.ค. 2566]   
a   [27 ก.ค. 2566]   
d   [27 ก.ค. 2566]   
s   [27 ก.ค. 2566]   
a   [27 ก.ค. 2566]   
d   [27 ก.ค. 2566]   
s   [27 ก.ค. 2566]   
a   [27 ก.ค. 2566]   
h   [22 มิ.ย. 2566]   
zx   [22 มิ.ย. 2566]   
as   [22 มิ.ย. 2566]   
ew   [22 มิ.ย. 2566]   
cx   [22 มิ.ย. 2566]   
zx   [22 มิ.ย. 2566]   
ds   [22 มิ.ย. 2566]   
as   [22 มิ.ย. 2566]   
a   [22 มิ.ย. 2566]   
s   [22 มิ.ย. 2566]   
c   [22 มิ.ย. 2566]   
x   [22 มิ.ย. 2566]   
g   [22 มิ.ย. 2566]   
f   [22 มิ.ย. 2566]   
e   [22 มิ.ย. 2566]   
d   [22 มิ.ย. 2566]   
c   [22 มิ.ย. 2566]   
b   [22 มิ.ย. 2566]   
a   [22 มิ.ย. 2566]   
d   [08 พ.ค. 2566]   
s   [08 พ.ค. 2566]   
a   [08 พ.ค. 2566]   
h   [17 มี.ค. 2566]   
g   [17 มี.ค. 2566]   
2   [17 มี.ค. 2566]   
1   [17 มี.ค. 2566]   
v   [17 มี.ค. 2566]   
y   [17 มี.ค. 2566]   
f   [17 มี.ค. 2566]   
g   [17 มี.ค. 2566]   
q   [17 มี.ค. 2566]   
v   [17 มี.ค. 2566]   
c   [17 มี.ค. 2566]   
f   [17 มี.ค. 2566]   
d   [17 มี.ค. 2566]   
a   [17 มี.ค. 2566]   
d   [25 ก.พ. 2566]   
c   [25 ก.พ. 2566]   
111  [04 ส.ค. 2566]   ผู้ช่วยศาตราจารย์บุญส่ง ยืนยง ที่กรุณามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
10 พ.ย. 2566 | สำนักงานคณบดี

ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาตราจารย์บุญส่ง ยืนยง ที่กรุณามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา
 จำนวน 5 ทุนๆละ 5,000 บาท ทางคณะฯขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป. จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
06 ก.ค. 2566 | สำนักงานคณบดี

วันพฤหัสบดีที่ 6  กรกฎาคม 2566 นักศึกษาสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูเพื่อน้อมรำลึกพระคุณของครูอาจารย์ที่สั่งสอนอบรม ณ อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 64 คน

 

 

 


กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
28 มิ.ย. 2566 | สำนักงานคณบดี

วันพุธที่  28  มิถุนายน  2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทินา  ดำรงวัฒนกูล คณบดี และทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำ และให้ความรู้ในการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รวมถึงแนะนำสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้อง Self study Room ห้องเรียนอัจฉริยะ เป็นต้น

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
12 มิ.ย. 2566 | สำนักงานคณบดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิยาลัยราชภัฏลำปาง ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม  2566 ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ชั้น 1 


กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา
24 ก.พ. 2566 | สำนักงานคณบดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2566 ณ ห้องประชุมขวัญข้า่ว อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Big cleaning day โรงเก็บอุปกรณ์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
24 ส.ค. 2565 | สำนักงานคณบดี

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกิจกรรม Big cleaning day โรงเก็บอุปกรณ์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในวันที่  24 สิงหาคม  2565