ปฏิทินกิจกรรมสาขา
มหาวิทยาลัยฯชี้แจง ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
20 มี.ค. 2567 | สำนักงานคณบดี

เมื่อวันที่  11  มีนาคม  2567 นางสาวศศธร เครือนันตา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ชี้แจงประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ITA เ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้แก่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การแข่งขันทักษะทางวิชาการและทางวิชาชีพการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9
13 ก.พ. 2567 | สำนักงานคณบดี

✨ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร ในงานเครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์  2567 

 

 

 


ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน
12 ธ.ค. 2566 | สำนักงานคณบดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จังกิจกรรมยินดีกับบัณฑิต เพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ชาวเกษตร ทุกท่าน ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม  2566

ผู้ช่วยศาตราจารย์บุญส่ง ยืนยง ที่กรุณามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
10 พ.ย. 2566 | สำนักงานคณบดี

ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาตราจารย์บุญส่ง ยืนยง ที่กรุณามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา
 จำนวน 5 ทุนๆละ 5,000 บาท ทางคณะฯขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้


คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป. จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
06 ก.ค. 2566 | สำนักงานคณบดี

วันพฤหัสบดีที่ 6  กรกฎาคม 2566 นักศึกษาสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูเพื่อน้อมรำลึกพระคุณของครูอาจารย์ที่สั่งสอนอบรม ณ อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 64 คน

 

 

 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
28 มิ.ย. 2566 | สำนักงานคณบดี

วันพุธที่  28  มิถุนายน  2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทินา  ดำรงวัฒนกูล คณบดี และทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำ และให้ความรู้ในการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รวมถึงแนะนำสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้อง Self study Room ห้องเรียนอัจฉริยะ เป็นต้น