แชร์หน้านี้  
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 


News
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.รจเรจ นันตา สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2567 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์