คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

19 ม.9 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

054-241298

จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

agri2400@hotmail.co.th